• Szkoła Rodzenia w formie indywidualnej lub grupowej.

  • Wizyty patronażowe po porodzie.

  • Poradnictwo w zakresie higieny i odżywiania.

  • Pomoc w adaptacji noworodka do środowiska domowego.

  • Profesjonalna opieka nad matką i dzieckiem.

  • Zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne.

O sobie

      

Ewa Rutkowska położna, mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego.

Jestem położną z zawodu i zamiłowania. Wykonywanie tego zawodu daje mi olbrzymią satysfakcję. Od wielu lat przygotowuję kobiety do porodu, przyjmuję porody oraz sprawuję opiekę matką i noworodkiem po porodzie. Dobrze wykonując swój zawód otrzymuję niemałą rekompensatę – niejednokrotnie mogłam ogrzać się sama, towarzysząc w szczęściu innych.

Aktywnie uczestniczę również w pracach na rzecz poprawy opieki okołoporodowej, współtworząc położnictwo bezpieczne i jednocześnie przyjazne dziecku, matce i rodzinie.

W zawód położnej wpisany jest nieustanny rozwój, praca nad samą sobą, pielęgnowanie wrażliwości, empatii. Wymaga też nieustannej weryfikacji czy wiedza którą się posługujemy jest nowoczesna i wiarygodna. Dlatego też swoją wiedzę, umiejętności regularnie uzupełniam biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach, oraz spotkaniach z położnymi. Dzięki podpisaniu kontraktu z NFZ, zajęcia w ramach edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży w mojej szkole będą refundowane. Myślę, że zwiększy to dostępność kobiet do tej formy profilaktyki i promocji zdrowia.

Prywatnie jestem mamą Sebastiana. Naszą wspólną pasją są spotkania rodzinne, wycieczki w okoliczne góry i dalsze podróże. 

Współpraca

                                               
Copyright (c) Manager Media 2014. All rights reserved.