• Szkoła Rodzenia w formie indywidualnej lub grupowej.

  • Wizyty patronażowe po porodzie.

  • Poradnictwo w zakresie higieny i odżywiania.

  • Pomoc w adaptacji noworodka do środowiska domowego.

  • Profesjonalna opieka nad matką i dzieckiem.

  • Zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne.

Przygotowanie do porodu

Opieka nad kobietą w ciąży obejmuje edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego.

Począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania, położna prowadzę edukację przedporodową z częstotliwością nie większą niż:

• 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,

• 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

Edukację na temat przygotowania do porodu i połogu oraz pielęgnacji noworodka i laktacji prowadzona jest na zasadach SZKOŁY RODZENIA, w formie grupowej lub indywidualnej.

Współpraca

                                               
Copyright (c) Manager Media 2014. All rights reserved.