• Szkoła Rodzenia w formie indywidualnej lub grupowej.

  • Wizyty patronażowe po porodzie.

  • Poradnictwo w zakresie higieny i odżywiania.

  • Pomoc w adaptacji noworodka do środowiska domowego.

  • Profesjonalna opieka nad matką i dzieckiem.

  • Zajęcia gimnastyczne i relaksacyjne.

      W ramach kontraktu z NFZ, sprawuję kompleksową opiekę nad kobietą w okresie ciąży i połogu, opiekę ginekologiczną nad kobietą w każdym okresie życia oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Świadczenia realizowane są w gabinecie położnej lub w ramach wizyt profilaktycznych w miejscu zamieszkania kobiety.

Wybór położnej.

Aby zapisać się do położnej, należy udać się do jej gabinetu lub umówić się na wizytę domową i wówczas wypełnić Deklarację Wyboru Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Nie każdy wie, że takiego wyboru położnej można dokonać kilkukrotnie w ciągu roku.

Pobierz deklarację
      

Ewa Rutkowska położna, mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego.

Jestem położną z zawodu i zamiłowania. Wykonywanie tego zawodu daje mi olbrzymią satysfakcję. Od wielu lat przygotowuję kobiety do porodu, przyjmuję porody oraz sprawuję opiekę matką i noworodkiem po porodzie. Dobrze wykonując swój zawód otrzymuję niemałą rekompensatę – niejednokrotnie mogłam ogrzać się sama, towarzysząc w szczęściu innych.

Aktywnie uczestniczę również w pracach na rzecz poprawy opieki okołoporodowej, współtworząc położnictwo bezpieczne i jednocześnie przyjazne dziecku, matce i rodzinie.

W zawód położnej wpisany jest nieustanny rozwój, praca nad samą sobą, pielęgnowanie wrażliwości, empatii. Wymaga też nieustannej weryfikacji czy wiedza którą się posługujemy jest nowoczesna i wiarygodna. Dlatego też swoją wiedzę, umiejętności regularnie uzupełniam biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach, oraz spotkaniach z położnymi. Dzięki podpisaniu kontraktu z NFZ, zajęcia w ramach edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży w mojej szkole będą refundowane. Myślę, że zwiększy to dostępność kobiet do tej formy profilaktyki i promocji zdrowia.

Prywatnie jestem mamą Sebastiana. Naszą wspólną pasją są spotkania rodzinne, wycieczki w okoliczne góry i dalsze podróże. 

Przygotowanie do porodu

Opieka nad kobietą w ciąży obejmuje edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka ...

Czytaj więcej

Opieka po operacji

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana ....

Czytaj więcej

Opieka po porodzie

Po porodzie opieka położnej obejmuje kobietą w okresie połogu (czyli do 42. dnia po porodzie) i noworodka do ukończenia drugiego miesiąca życia ....

Czytaj więcej

Współpraca

                                               
Copyright (c) Manager Media 2014. All rights reserved.